+605-527 5181, +605-527 2181 khalsadiwan1903@gmail.com

COVID-19

FOR THE LATEST ANNOUNCEMENT ON THE MOVEMENT CONTROL ORDER AND

ARAHAN KETUA PENGARAH
PERATURAN 11 P.U.(A) 136/2020
PROSEDUR OPERASI STANDARD PEMBUKAAN SEMULA

Reopening of schools 2021