+605-527 5181, +605-527 2181 khalsadiwan1903@gmail.com

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਲਾ ੨੦੧੪

ਸੰਮਤ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਲਾ ਸੈਂਟੁਲ ( ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਈਪੋ ਨੇ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ।